Kotva
Rozvrhy
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

Zápis do prvního ročníku

Vloženo: 6.3.2022 | Zobrazeno: 46780x

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Základní informace:

Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31. 8. 2016 včetně.

Týká se i dětí s odloženou školní docházkou – pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku, musí znovu k zápisu.

 

Potřebné dokumenty:

K zápisu je nutné vzít s sebou: 

- rodný list zapisovaného dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

 

Přijďte se podívat:

Den otevřených dveří máme v úterý 22. března od 8.00 do 17.00 hodin. 

Pohádkové postavy Vás provedou naší školou, budou Vás informovat o aktivitách a pravidelných akcích naší školy. Nahlédnout můžete i do výuky.

 

Našim žákům nabízíme:

- kvalitní vzdělávací program s výukou anglického jazyka již od 1. třídy

- do výuky jsou pravidelně zařazovány projektové dny, které zpestřují výuku

  a zároveň přispívají k dobrému klima školy

- zapojení do programu e-twinning – spolupráce se zahraničními školami

- pravidelné výjezdy na exkurze

- školy v přírodě pro 1. stupeň

- lyžařský výcvik pro žáky  7. – 9. tříd

- dlouholeté zkušenosti s výukou žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

- kvalifikované pedagogy se speciální pedagogikou

- široký výběr mimoškolní zájmové činnosti poskytované zdarma, kde se věnujeme jak  

  žákům talentovaným a nadaným, tak žákům s potřebou individuální péče

- odborné učebny i kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi

- dvě moderní tělocvičny a venkovní hřiště s umělohmotným povrchem

- počítačovou učebnu

- od září 2019 i nově vybudovanou jazykovou učebnu

- od tohoto školního roku máme i novou přírodovědnou učebnu

- knihovnu pro 1. i 2. stupeň

- školní družinu s provozem od 6.00 do 16.30 hodin

- školní jídelnu s kvalitní a výbornou stravou  

 

Příprava k zápisu:

 - Desatero pro děti i rodiče