Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

Žákovská školní rada


 

Pravidelné měsíční schůzky : čtvrté pondělí v měsíci ve třídě 7.A od 14:00 hodin

 

Zástupci  Žákovské rady :

5.A   -    Zuzana Charvátová, Roman Klapka ( 2. pololetí  - Kristýna Janáková, Jan Rozsnyaki )

5.B -      Tereza Kyjacová, Jan Begy

6.B -      Adéla Brennerová , Colette Poláková

7.A –     Adriana Buchalová,  Martin Leško, Natálie Lhotská,  

7.B  -     Barbora Exnerová, Sára Národová

8.A -      Lukáš Adler , Tomáš Brož

8.B –     Kateřina Velechovská, Marek  Houška

9.A –     Barbora Nová, Kateřina Dlouhá 

9.B -      Renata Holanová, Tereza Košlerová

 

 

Žákovská rada se zavazuje :

- vylepšovat vzájemnou komunikaci mezi žáky i učitelským sborem

- pomáhat slabším žákům

- podílet se k vylepšení školního prostředí a jít příkladem pro ostatní žáky

- pokračovat v prevenci proti drogám, šikaně, násilí, rasismu, xenofóbii

- podílet se na spolupráci environmentálního programu (k třídění odpadů a vztahu životnímu

  prostředí a prostředí ve škole a okolí)

 

Jednotlivé akce :

 

- organizace a příprava  turnaje v  „Člověče nezlob se „  - pro žáky 4. a 5. třídy

  organizace a příprava  Mikulášského  dne

- organizačně se podílet na výrobě vánočních a velikonočních dárků   v 1. a 2.  třídě 

- organizace a příprava   Vánočních trhů

- organizace a příprava  Dne otevřených dveří

- organizace  a příprava zápisu do 1. třídy

- organizace a příprava  Velikonočních trhů

- organizace a příprava Dne Země

- organizace a příprava Dne dětí

- organizace a příprava Sportovního dne pro žáky 1. a 2. třídy