Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

3 B


Třídní učitelka - Mgr. Eva Řezníčková

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ M PRV ČJ VV TH
Út ČJ M TV AJ    
St ČJ M M ČJ AJ  
Čt ČJ AJ ČJ ČJ PRV  
ČJ M TV HV PČ   

 

    

Co se učíme?

 

Český jazyk - vyučuje E. Řezníčková

Matematika - vyučuje E. Řezníčková

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a N. Martinovská

Prvouka - vyučuje E. Řezníčková

Tělesná výchova - vyučuje E. Řezníčková

Výtvarná výchova - vyučuje E. Řezníčková

Hudební výchova - vyučuje A. Šulcová

Pracovní činnosti - vyučuje E. Řezníčková

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.