Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

6 A


Třídní učitelka - Mgr. Zdeňka Lešková

Asistentka pedagoga - Radka Mayová

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po M HV ČJ OV TH  
Út ČJ ČJ AJ M   DV/SPŘ
St F ČJ Z TV AJ  
Čt M ČJ AJ INF TV RV  
D Z M F VV VV  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje P. Nová

 

Anglický jazyk - vyučují J. Zusková a N. Martinovská 

 

Dějepis - vyučuje J. Pejchalová

 

Občanská výchova - vyučuje P. Nová

 

Rodinná výchova - vyučuje H. Smékalová

 

Zeměpis - vyučuje Z. Polončíková

 

Matematika - vyučuje Z. Lešková

 

Přírodopis - vyučuje Z. Polončíková

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová 

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - dílny - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky -vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova - kluci - vyučuje P. Vaněk

 

Dramatická výchova - vyučuje H. Smékalová

 

Seminář z přírodopisu - vyučuje Z. Polončíková

 

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.