Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

Modernizace školní družiny


Název projektu: Modernizace školní družiny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0004353

 

Cílem projektu je rozšíření kapacity školní družiny o další oddělení, aby byla schopna efektivněji
a komplexněji pokrýt potřeby žáků z hlediska péče a výchovy. Pro tyto potřeby škola vyčlenila prostor
v suterénu budovy, který byl již dlouhou dobu nevyužíván. Tímto krokem škola reaguje na rostoucí
poptávku po místech v družině a zároveň se zlepší kvalita poskytovaných služeb.
V rámci projektu tedy proběhne modernizace vybavení dvou oddělení školních družin 1. ZŠ v Žatci.
V novém prostoru v suterénu dojde také k drobným stavebním úpravám.
Dotace: 1 425 000,- Kč
Spoluúčast: 75 000,- Kč
Celkem: 1 500 000,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.