Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

7 B


Třídní učitelka - Mgr. Petra Nová

Asistentka pedagoga - Martina Martínková

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ F M AJ Z TH
Út D AJ ČJ M OV TV  
St F HV AJ RV  
Čt AJ ČJ M VV Z   SF/SZ
INF M D ČJ TV  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje P. Nvá

 

Anglický jazyk - vyučují J. Zusková a J. Havlíčková

 

Dějepis - - vyučuje J. Pejchalová

                

Občanská výchova  - vyučuje P. Nová

 

Rodinná výchova - vyučuje J. Starenková

 

Zeměpis - vyučuje Z. Polončíková

 

Matematika - vyučuje J. Rubešová 

 

Přírodopis - vyučuje J. Kumstýřová

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - vaření - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky - vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova - kluci - vyučuje P. Vaněk

  

Seminář z fyziky - vyučuje Z. Lešková

 

Seminář ze zeměpisu - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.