Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

7 B


Třídní učitel - Mgr. Petr Vaněk

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po AJ HV ČJ M F D TH
Út Z RV INF OV TV  
St M ČJ VV AJ  
Čt D M ČJ AJ   SF/SZ
Z M ČJ AJ F TV  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje J. Musilová

 

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a M. Mikešová 

 

Dějepis - - vyučuje J. Kumstýřová

                

Občanská výchova  - vyučuje P. Vaněk

 

Rodinná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Zeměpis - vyučuje P. Vaněk

 

Matematika - vyučují J. Rubešová a B. Klištincová

 

Přírodopis - vyučuje J. Kumstýřová

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - vaření - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky - vyučuje J. Kumstýřová

 

Tělesná výchova - kluci - vyučuje P. Vaněk

  

Seminář z fyziky - vyučuje Z. Lešková

 

Seminář ze zeměpisu - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.