Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

5 B


Třídní učitelka - Mgr. Eva Šubrtová

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ M VL ČJ AJ TV
Út ČJ M ČJ HV AJ  INF AB
St ČJ M AJ PŘV TV INF B
Čt ČJ M VL ČJ TH
ČJ M VV VV    

 

 

Co se učíme?

Český jazyk - vyučuje E. Šubrtová

Matematika - vyučuje E. Šubrtová

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a M. Mikešová

Vlastivěda - vyučuje E. Šubrtová

Přírodověda - vyučuje N. Martinovská

Výtvarná výchova - vyučuje E. Šubrtová

Informatika - vyučuje E. Šubrtová

Pracovní činnosti - vyučuje J. Pletichová

Hudební výchova - vyučuje E. Šubrtová

Tělesná výchova - vyučuje M. Holotová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.