Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

6 B


Třídní učitelka - Mgr. Jana Pejchalová

Asistentka pedagoga - Lucie Hablovičová

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po M D Z INF VV VV  
Út ČJ F ČJ M   DV/SPŘ 
St ČJ AJ HV Z TV TH
Čt ČJ M AJ F OV RV  
AJ M TV ČJ    

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje K. Krejčíková

 

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a J. Havlíčková

 

Dějepis vyučuje J. Pejchalová

 

Občanská výchova - vyučuje J. Pejchalová

  

Rodinná výchova - vyučuje D. Štrossová

 

Zeměpis - vyučuje Z. Polončíková

 

Matematika - vyučuje M. Leško

 

Přírodopis - vyučuje Z. Polončíková

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová 

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - dílny - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky -vyučuje J. Kumstýřová

 

Tělesná výchova - kluci -vyučuje P. Vaněk

 

Dramatická výchova - vyučuje D. Štrossová

 

Seminář z přírodopisu - vyučuje Z. Polončíková

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.