Kotva
Dokumenty
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

Dokumenty ke stažení


Základní dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny pro ZŠ
Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny
Minimální preventivní program
Vnitřní řád školní jídelny pro MŠ
Režim vstupu do školy
Koncepce školy pro období 2020 až 2024
Vnitřní řád školní družiny
Provozní řád školy
Provozní řád kuchyně
Provozní řád školní družiny
Školní program proti šikaně
Vnitroorganizační směrnice o poskytování informací
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na konci školního roku
Žádost o uvolnění žáka z výuky TV
Směrnice - Provozní řády učeben
Školní řád
Klasifikační řád
Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

 

Mapa školy

Školní nej - 1
Školní nej - 2
Školní nej - 3
Souhrnné výsledky pro rodiče - 1
Souhrnné výsledky pro rodiče - 2
Souhrnné výsledky pro rodiče - 3

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022/2023 - přílohy část 3.
Výroční zpráva 2022/2023 - přílohy část 2.
Výroční zpráva 2022/2023 - přílohy část 1.
Výroční zpráva 2022/2023
VZ 2015/2016 - Část 2
VZ 2018/2019 - Hodnocení environmentálního programu
VZ 2018/2019 - Hodnocení Školní družiny
VZ 2018/2019 - Hodnocení VP a MPP
VZ 2018/2019
VZ 2019/2020 - Část 1 - přílohy
VZ 2019/2020 - Část 2
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - přílohy 4, 5 a 6
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - příloha 3
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - přílohy 1 a 2
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021
VZ 2015/2016 - Část 1
VZ 2019/2020 - Část 2 - přílohy
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022
VZ 2016/2017 - Příloha 1
VZ 2016/2017 - Příloha 2
VZ 2016/2017 - Příloha 3
VZ 2016/2017 - Příloha 4
VZ 2016/2017 - Příloha 5
VZ 2018/2019 - Hodnocení Žákovské rady
VZ 2016/2017
VZ 2017/2018
VZ 2017/2018 - Příloha 3
VZ 2017/2018 - Příloha 4
VZ 2017/2018 - Příloha 5
VZ 2017/2018 - Přílohy 1 a 2
VZ 2019/2020 - Část 1
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 - přílohy

 

Rozpočty

Návrh provozního příspěvku na rok 2024
Schválený provozní příspěvek na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2024-2025