Kotva
Dokumenty
Rozvrhy
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

Dokumenty ke stažení


Základní dokumenty

Minimální preventivní program
Školní program proti šikaně
Školní řád
Směrnice - Provozní řády učeben
Režim vstupu do školy
Vnitřní řád školní jídelny pro MŠ
Koncepce školy pro období 2020 až 2024
Vnitřní řád školní jídelny pro ZŠ
Klasifikační řád
Vnitřní řád školní družiny
Provozní řád školy
Provozní řád kuchyně
Provozní řád školní družiny
Vnitroorganizační směrnice o poskytování informací
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Žádost o uvolnění žáka z vyučování na konci školního roku
Žádost o uvolnění žáka z výuky TV

 

Mapa školy

Školní nej - 1
Školní nej - 2
Školní nej - 3
Souhrnné výsledky pro rodiče - 1
Souhrnné výsledky pro rodiče - 2
Souhrnné výsledky pro rodiče - 3

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 - přílohy
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - přílohy 1 a 2
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021
Výroční zpráva za školní rok 2021/2022
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - příloha 3
Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 - přílohy 4, 5 a 6
VZ 2019/2020 - Část 2
VZ 2018/2019
VZ 2018/2019 - Hodnocení VP a MPP
VZ 2019/2020 - Část 1 - přílohy
VZ 2018/2019 - Hodnocení Školní družiny
VZ 2015/2016 - Část 2
VZ 2018/2019 - Hodnocení environmentálního programu
VZ 2015/2016 - Část 1
VZ 2019/2020 - Část 2 - přílohy
VZ 2019/2020 - Část 1
VZ 2017/2018 - Přílohy 1 a 2
VZ 2017/2018 - Příloha 5
VZ 2017/2018 - Příloha 4
VZ 2017/2018 - Příloha 3
VZ 2017/2018
VZ 2016/2017
VZ 2018/2019 - Hodnocení Žákovské rady
VZ 2016/2017 - Příloha 5
VZ 2016/2017 - Příloha 4
VZ 2016/2017 - Příloha 3
VZ 2016/2017 - Příloha 2
VZ 2016/2017 - Příloha 1

 

Rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu na 2024 - 2025
Schválený provozní příspěvek na rok 2023
Schválený rozpočet 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2023-2024