Kotva
Rozvrhy
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

9 A


Třídní učitelka - Mgr. Kateřina Krejčíková

Asistentka pedagoga - Miroslava Vilímová

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po ČJ D M VV VV ZA/SH    
Út NJ AJ OV M   CH TV
St ČJ AJ M HV NJ F TH  
Čt AJ INF M ČJ ČJ CH  
ČJ AJ Z D TV NJ    

 

Informace k ředmětům

 

Český jazyk - vyučuje K. Krejčíková

  

Anglický jazyk - vyučují J. Havlíčková a M. Mikešová

   

Německý jazyk - vyučují K. Krejčíková a B. Klištincová 

 

Dějepis - vyučuje J. Pejchalová

 

Občanská výchova - vyučuje J. Pejchalová

 

Zeměpis - vyučuje P. Vaněk

 

Matematika - vyučuje J. Rubešová

 

Přírodopis - vyučuje J. Rubešová

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Chemie - vyučuje M. Leško

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje B. Klištincová

 

Pracovní činnosti - domácnost - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova  - dívky - vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova  - kluci - vyučuje P. Vaněk

  

Základy administrativy - vyučuje J. Pejchalová

 

Sportovní hry - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.