Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

8 B


Třídní učitel - Mgr. Petr Vaněk

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po ČJ M HV NJ RV TH  
Út M AJ ČJ F CH D   SCH/SD
St AJ M ČJ TV VV    
Čt AJ ČJ NJ Z CH   TV
D NJ F OV M INF    

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje J. Musilová

 

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a M. Mikešová

 

Německý jazyk - vyučují K. Krejčíková a B. Klištincová

 

Dějepis - vyučuje J. Kumstýřová

  

Občanská výchova - vyučuje P. Vaněk

  

Rodinná výchova - vyučuje D. Štrossová

 

Zeměpis - vyučuje P. Vaněk

 

Matematika - vyučují J. Rubešová a B. Klištincová

 

Přírodopis - vyučuje J. Rubešová

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Chemie - vyučuje M. Leško

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová 

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - konstrukční práce - vyučuje B. Klištincová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky - vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova - kluci - vyučuje P. Vaněk

 

Seminář z chemie - vyučuje M. Leško

 

Seminář z dějepisu - vyučuje J. Kumstýřová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.