Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

5 A


Třídní učitelka - Mgr. Hana Hesová

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ ČJ VL HV AJ  
Út ČJ PŘV M TV AJ INF AB 
St ČJ M AJ ČJ INF A
Čt ČJ M M VV VV TH
ČJ M VL TV ČJ  

 

 

Co se učíme?

 

Český jazyk - vyučuje H. Hesová

Matematika - vyučuje Z. Pejšová

Anglický jazyk - vyučují J. Piwková a M. Mikešová

Vlastivěda - vyučuje H. Hesová

Přírodověda - vyučuje Z. Pejšová

Výtvarná výchova - vyučuje H. Hesová

Hudební výchova - vyučuje N. Martinovská

Informatika - vyučují Z. Polončíková a E. Šubrtová

Tělesná výchova - vyučuje H. Hesová

Pracovní činnosti - vyučuje H. Hesová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.