Kotva
Rozvrhy
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

3 A


Třídní učitelka - Mgr. Lenka Dušková

 

 
  1. 2. 3. 4. 5.
Po ČJ M ČJ VV TH
Út ČJ M ČJ AJ TV
St ČJ M ČJ PRV AJ
Čt ČJ AJ M ČJ HV
ČJ M PRV TV

 

 

 

Co se učíme?

 

Český jazyk - vyučuje L. Dušková

Matematika - vyučuje L. Dušková 

Anglický jazyk - vyučují L. Dušková a N. Martinovská

Prvouka - vyučuje L. Dušková

Hudební výchova - vyučuje L. Dušková

Pracovní činnosti - vyučuje N. Martinovská

Výtvarná výchova - vyučuje L. Dušková

Tělesná výchova - vyučuje E. Řezníčková

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.