Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

4 A


Třídní učitelka - Mgr. Jitka Zusková

 

       
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po ČJ AJ ČJ M VV VV
Út AJ HV PŘV M TV TH
St ČJ VL M ČJ INF AB  
Čt ČJ ČJ PŘV M INF A  
AJ TV VL M ČJ

 

 

Co se učíme?

 

Český jazyk - vyučuje J. Zusková

Matematika - vyučuje J. Zusková

Anglický jazyk - vyučují J. Zusková a N. Martinovská

Vlastivěda - vyučuje N. Martinovská

Přírodověda - vyučuje H. Smékalová

Informatika - vyučuje E. Šubrtová

Hudební výchova - vyučuje N. Martinovská

Výtvarná výchova - vyučuje N. Martinovská

Pracovní činnosti - vyučuje N. Martinovská

Tělesná výchova - vyučuje J. Karasová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.