Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

4 B


Třídní učitelka - Mgr. Marcela Holotová

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ AJ M ČJ VL    
Út AJ ČJ TV PŘV M TH
St ČJ ČJ M ČJ INF AB    
Čt ČJ PŘV VL M INF B    
AJ M TV VV VV HV  

 

 

Co se učíme?

 

Český jazyk - vyučuje M. Holotová

Matematika - vyučuje M. Holotová

Anglický jazyk - vyučují J. Havlíčková a N. Martinovská

Vlastivěda - vyučuje M. Holotová

Přírodověda - vyučuje H. Smékalová

Informatika - vyučují Z. Polončíková a E. Šubrtová

Tělesná výchova - vyučuje M. Holotová

Pracovní činnosti - vyučuje M. Holotová

Výtvarná výchova - vyučuje M. Holotová

 

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.