Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

5 A


Třídní učitelka - Mgr. Jitka Zusková

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po AJ ČJ ČJ VL TV  
Út ČJ M PŘV ČJ M INF A
St ČJ M HV AJ TH
Čt M ČJ VL VV VV INF AB 
ČJ ČJ M AJ TV  

 

 

Co se učíme?

 

Český jazyk - vyučuje J. Zusková

Matematika - vyučují  Z. Pejšová a J. Starenková

Anglický jazyk - vyučují J. Zusková a M. Mikešová

Vlastivěda - vyučuje J. Zusková

Přírodověda - vyučuje J. Zusková

Výtvarná výchova - vyučuje H. Smékalová

Hudební výchova - vyučuje L. Dušková

Informatika - vyučuje E. Šubrtová

Tělesná výchova - vyučuje E. Řezníčková

Pracovní činnosti - vyučuje A. Šulcová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.