Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

5 B


Třídní učitelka - Mgr. Marcela Holotová

Asistentka pedagoga - Lada Kiššová

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po AJ M ČJ TV  
Út M ČJ ČJ VV VV TH
St M ČJ VL AJ ČJ  INF B
Čt ČJ M VL PŘV TV INF AB
M ČJ ČJ AJ HV  

 

 

Co se učíme?

Český jazyk - vyučuje M. Holotová

Matematika - vyučují M. Holotová a J. Starenková

Anglický jazyk - vyučují J. Havlíčková a M. Mikešová

Vlastivěda - vyučuje M. Holotová

Přírodověda - vyučuje Z. Pejšová

Výtvarná výchova - vyučuje M. Holotová

Informatika - vyučují E. Šubrtová a Z. Polončíková

Pracovní činnosti - vyučuje J. Starenková

Hudební výchova - vyučuje M. Holotová

Tělesná výchova - vyučuje M. Holotová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.