Kotva
Aktuality
Červencová zahrada
30.7.2020

Podívejte se na záběry naší školní zahrady z letošního léta.

Rozdávání vysvědčení
26.6.2020

Třída 3.A

1. třídy

Třída 4.B

Třída 5.A

Třída 9.A

Jarní zahrada 2020
7.6.2020

Podívejte se na naší zahradu.

Fotky 3.B
31.5.2020

Takto vypadá současná ranní cesta žáků 3.B do třídy.

Nová fotogalerie
1.4.2020

Školáci 4.B  v době karantény

První březnové galerie
1.3.2020

1.A a 1.B na stezce v Holedeči

Družina ve Funparku

Beseda s Jirkou Králem
8.2.2020

Přidali jsme záběry s besedy.

Pololetní vysvědčení
30.1.2020

Třída 1.A

Třída 1.B

Škola v přírodě 4.B 24.1.2020
24.1.2020

Jak vypadal čtvrteční program?

Škola v přírodě 4.B
23.1.2020

Středeční program 22.1.

Škola v přírodě 4.B
21.1.2020

Záběry z úterý 21.1.

Škola v přírodě 4.B
20.1.2020

Pondělí 20.1.

Škola v přírodě 4.B
20.1.2020

Záběry z neděle 19.1.

Nedělní galerie
19.1.2020

Dějepis 8. a 9. ročníky

Škola v přírodě 4.B

- cesta

- sobotní odpoledne

Předvánoční družina
29.12.2019

zimní nástěnky

vánoční perníčky

Halloween 2019
29.10.2019

Nocování 4.B

Nocování 6.A

Ze života 2. tříd
30.9.2019

Provouka - poznávání dopravních značek

 
 
Jazyková učebna ROBOTEL

 
 
Anketa
Informace Žádná anketa není vložena!
 
 
Rozvrhy
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

 
 
Virtuální prohlídka

 
 
Mapa webu
A
A
A

5 B


Třídní učitelka  Mgr. Eva Řezníčková

 

               
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7
Po  ČJ  M  AJ  PŘV      
Út  ČJ  M  TV  HV  AJ TH   
St  ČJ  M  ČJ  VL  ČJ  INF2  
Čt  ČJ  M  ČJ  TV  VL  PČ  
 ČJ  M  AJ  VV  VV  INF1  

 

 

Co se učíme?

 

Český jazyk

Tvarosloví – zájmena, seznámení s druhy zájmen, určování a skloňování osobních zájmen

  

Matematika

Zlomky

Pamětné dělení se zbytkem

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Slovní úlohy

Geometrická tělesa

Jednotky obsahu, Obsah čtverce obsah čtverce

 

Anglický jazyk - vyučuje Mgr. Radka Klasnová

Introduction - Numbers 1-100, The Alphabet, a/an, school, imperative, plurals, there is /there are (čísla 1-100, abeceda, neurčité členy a,an, slovní zásoba na téma škola, rozkazovací způsob, množné číslo, existenční vazba – tady je, tady jsou)

Žáci budou dostávat domácí úkoly v návaznosti na probrané učivo, z pracovních sešitů nebo do domácích sešitů. Průběžně budou testováni z probraných lekcí a slovní zásoby, ústní zkoušení bude zaměřeno na rozhovory procvičované ve škole.

 

Anglický jazyk - vyučuje Mgr. Jitka Zusková

Lekce 3D - vyučovací předměty, sloveso "have got" - kladné věty, otázky, zápory, přídavná jména, slovosled angl. věty

Lekce 4 - určování času, předložky času, denní režim, přítomný čas prostý - úvod

 

 

Vlastivěda

2. světová válka

Mnichov, okupace

Život za války

Konec války

Podnebí, přírodní krajiny

Vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství a průmysl

Evropská unie, NATO

 

Přírodověda

Kostra

Svalová soustava

Kůže

 

Výtvarná výchova

 

Informatika - vyučuje Ing. Zděnka Polončíková

únor - březen:

Textový editor

 

Akce třídy