Kotva
Rozvrhy
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

6 B


Třídní učitelka - Mgr. Petra Nová

Asistentka pedagoga Mgr. Jana Starenková

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ M RV HV D Z  
Út M AJ F ČJ   DV/SPŘ 
St ČJ AJ ČJ TV VV VV  
Čt M F ČJ TV OV  
AJ M Z INF TH  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje P. Nová

 

Anglický jazyk - vyučují j. Zusková a J. Kročilová

 

Dějepis vyučuje J. Pejchalová

 

Občanská výchova - vyučuje P. Nová

  

Rodinná výchova - vyučuje H. Smékalová

 

Zeměpis - vyučuje Z. Polončíková

 

Matematika - vyučuje J. Rubešová

 

Přírodopis - vyučuje Z. Polončíková

 

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová 

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje H. Smékalová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - dílny - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky -vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova - kluci -vyučuje P. Vaněk

 

Dramatická výchova - vyučuje H. Smékalová

 

Seminář z přírodopisu - vyučuje Z. Polončíková

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.