Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

7 A


Třídní učitelka -  Mgr. Jana Musilová

Asistentka pedagoga - Hana Barborková

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po HV M D AJ VV TH
Út ČJ ČJ AJ Z M TV  
St AJ OV M F  
Čt ČJ Z AJ RV   SF/SZ
M F INF ČJ D TV  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje J. Musilová

 

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a M. Mikešová 

  

Dějepis - vyučuje J. Kumstýřová

                          

Občanská výchova - vyučuje P. Vaněk

 

Rodinná výchova - - vyučuje J. Musilová

 

Zeměpis - vyučuje P. Vaněk

 

Matematika - vyučuje Z. Lešková

 

Přírodopis - vyučuje J. Kumstýřová

  

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová 

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - vaření - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova  - dívky - vyučuje J. Kumstýřová

 

Tělesná výchova  - kluci - vyučuje P. Vaněk

 

Seminář z fyziky - vyučuje Z. Lešková

 

Seminář ze zeměpisu - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.