Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

7 A


Třídní učitelka -  Mgr. Zdeňka Lešková

Asistentka pedagoga - Radka Mayová

 

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po M Z VV ČJ RV F TH
Út ČJ INF M AJ TV  
St HV AJ D ČJ  
Čt M F Z AJ   SF/SZ
M ČJ OV D AJ TV  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje P. NOvá

 

Anglický jazyk - vyučují J. Zusková a M. Mikešová 

  

Dějepis - vyučuje J. Pejchalová

                          

Občanská výchova - vyučuje P. Nová

 

Rodinná výchova - - vyučuje J. Starenková

 

Zeměpis - vyučuje P. Polončíková

 

Matematika - vyučuje Z. Lešková

 

Přírodopis - vyučuje J. Kumstýřová

  

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová 

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - vaření - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova  - dívky - vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova  - kluci - vyučuje P. Vaněk

 

Seminář z fyziky - vyučuje Z. Lešková

 

Seminář ze zeměpisu - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.