Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

8 A


Třídní učitelka - Mgr. Jana Musilová

Asistentka pedagoga - Hana Barborková

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po HV AJ M OV D TH  
Út M ČJ INF VV NJ F   SCH/SD
St ČJ M AJ RV TV CH    
Čt ČJ NJ F D AJ   TV
CH ČJ NJ M Z    

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje J. Musilová

 

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a M. Mikešová

    

Německý jazyk - vyučují K. Krejčíková a B. Klištincová

 

Dějepis - vyučuje J. Kumstýřová

   

Občanská výchova - vyučuje J. Musilová

  

Rodinná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Zeměpis - vyučuje Z. Vaněk

 

Matematika - vyučuje Z. Lešková

 

Přírodopis - vyučuje J. Rubešová

                                                                                                                                          

Fyzika - vyučuje Z. Lešková

 

Chemie - vyučuje M. Leško

 

Informatika - vyučují Z. Polončíková a J. Pejchalová

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - konstrukční práce - vyučuje B. Klištincová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství -  vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova - dívky - vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova - kluci - vyučuje P. Vaněk

 

Seminář z chemie - vyučuje M. Leško

 

Seminář z dějepisu - vyučuje J. Kumstýřová

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.