Kotva
Aktuality
Červencová zahrada
30.7.2020

Podívejte se na záběry naší školní zahrady z letošního léta.

Rozdávání vysvědčení
26.6.2020

Třída 3.A

1. třídy

Třída 4.B

Třída 5.A

Třída 9.A

Jarní zahrada 2020
7.6.2020

Podívejte se na naší zahradu.

Fotky 3.B
31.5.2020

Takto vypadá současná ranní cesta žáků 3.B do třídy.

Nová fotogalerie
1.4.2020

Školáci 4.B  v době karantény

První březnové galerie
1.3.2020

1.A a 1.B na stezce v Holedeči

Družina ve Funparku

Beseda s Jirkou Králem
8.2.2020

Přidali jsme záběry s besedy.

Pololetní vysvědčení
30.1.2020

Třída 1.A

Třída 1.B

Škola v přírodě 4.B 24.1.2020
24.1.2020

Jak vypadal čtvrteční program?

Škola v přírodě 4.B
23.1.2020

Středeční program 22.1.

Škola v přírodě 4.B
21.1.2020

Záběry z úterý 21.1.

Škola v přírodě 4.B
20.1.2020

Pondělí 20.1.

Škola v přírodě 4.B
20.1.2020

Záběry z neděle 19.1.

Nedělní galerie
19.1.2020

Dějepis 8. a 9. ročníky

Škola v přírodě 4.B

- cesta

- sobotní odpoledne

Předvánoční družina
29.12.2019

zimní nástěnky

vánoční perníčky

Halloween 2019
29.10.2019

Nocování 4.B

Nocování 6.A

Ze života 2. tříd
30.9.2019

Provouka - poznávání dopravních značek

 
 
Jazyková učebna ROBOTEL

 
 
Anketa
Informace Žádná anketa není vložena!
 
 
Rozvrhy
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

 
 
Virtuální prohlídka

 
 
Mapa webu
A
A
A

8 A


Třídní učitelka  Mgr. Jana Ptáčková

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po  AJ1/NJ2  M  ČJ  AJ2/NJ1  F  INF2  INF1  
Út  ČJ  M  D  CH  PŘ    TV  SEM
St  M  AJ1/NJ2  Z  AJ2/NJ1  PČ  PŘ    
Čt  D  AJ1/NJ2  M  TV  ČJ  VV    RV
 ČJ  HV  AJ2/NJ1  OV  F  CH  TH  

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje Jana Ptáčková

Dílna čtení:

- každý měsíc 2 hodiny, žáci si přinesou rozečtenou knihu, každou přečtenou zapisují do čtenářského deníku

Čtenářský deník – povinná četba:

- kontrola vždy na konci pololetí – 2. pololetí – 29. 5. 2020

- neodevzdaný čtenářský deník bude hodnocen známkou nedostatečně

- přečíst alespoň 3 knihy

- 2. pololetí – román, K. H. Borovský – Tyrolské elegie, kniha dne vlastního výběru

- odevzdaný deník bude vypracovaný dle zadání (bude obsahovat alespoň tři úryvky)

- volnou stránku rozdělíme svislou čarou na dvě poloviny. Na levou stranu si vypisujeme slova, věty, ucelené myšlenky, pasáže, které nás zaujaly. Na pravou stranu k nim zapisujeme svůj komentář.

- více na: http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/dvojity-zapisnik-podvojny-denik

Písemné práce:

Každý čtvrtek – žáci jsou informováni o obsahu každé práce, pravopisná cvičení nemusejí být hlášena

Domácí úkoly:

- zadávány vždy v pondělí a žáci ho odevzdávají ten samý pátek

- pokud ho žák zapomene, následuje zápis do ŽK a žák je povinen si ho doplnit

Učivo na únor až červen:

Mluvnice

- významové poměry, větné členy, vedlejší věty, složité jazykové rozbory

Literatura

– novela, román, národní obrození – ruchovci, lumírovci, májovci, drama a poezie 19. Století, elegie, protestsong, sonet, drama, muzikál

Sloh

– přihláška, rétorická cvičení, objednávka, žádost, pozvánka

 

Anglický jazyk - vyučuje Dagmar Štrossová

 

Anglický jazyk - vyučuje Klára Charvátová

   

Německý jazyk - vyučuje Běla Klištincová

 

Dějepis - vyučuje Jaroslava Kumstýřová

březen:

České země na poč. 2. pol. 18. stol. a poč. 19. století

Národní obrození

Klasicismus, romantismus                                                                        

 

Občanská výchova - vyučuje Jana Ptáčková

Učivo na únor až červen:

Pojištění, úspory, leasing, prodej na splátky, tržní hospodářství, poptávka, nabídka, tvorba ceny, inflace, rozpočet státu, daně, občanskoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, smlouvy a styk s úřady, korupce, protiprávní jednání, reklama a její vliv, média, vzory v životě a smysl autority 

  

Rodinná výchova - vyučuje Jana Ptáčková

Učivo na únor až červen:

Nebezpečí alkoholu a jiných drog, závislosti, doping, šikana, kriminalita mládeže, sexuální zneužívání dětí, komunikace s odbornou pomocí, mimořádné události

 

Zeměpis - vyučuje Petr Vaněk

Aktuálně:

Probíráme jednotlivé evropské státy - severní Evropa - Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Island.

 

Matematika - vyučuje Zdeňka Lešková

V hodinách žáci střídavě pracují ve školních sešitech nebo řeší úlohy pracovních listů.

V deskách s pracovními listy mají přehled zadávaných domácích úkolů.

aktuální učivo:

- násobení a dělení výrazů

- 5.3. - sčítání a odčítání výrazů

 

Přírodopis - vyučuje Jitka Rubešová

Aktuální učivo - Kožní  soustava

- poloha, stavba a funkce kožní orgánové soustavy a vztahy kožní soustavy s ostatními soustavami

Průběžné zkoušení probrané látky.      

                                                                                                                                          

Fyzika - vyučuje Zdeňka Lešková

- žáci budou průběžně zkoušeni ze znalostí značek, jednotek a vzorců probíraných veličin

aktuální učivo:

- elektrostatika, jednoduchý elektrický obvod

 

Chemie - vyučuje Martin Leško

aktuální učivo:

- chemické prvky

- 3.3. - kontrolní cvičení - ionty

- 10.3. - kontrolní test - částice látek

 

Informatika - vyučuje Zděnka Polončíková

únor - březen:

Tvorba webových stránek

 

Hudební výchova - vyučuje Aleš Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje Jana Ptáčková

Učivo na únor až červen:

Práce s reálným zobrazením, emoce, práce s měřítkem – zvětšování a zmenšování, zpracování své budoucnosti, romantická krajina, portrét, symbolismus – strom života

 

Pracovní činnosti - konstrukční práce - vyučuje Jaroslava Kumstýřová

únor – březen:

Montáž a demontáž – jednoduchého zařízení  .

 Soutěž EVVU  

Velikonoční výrobky – větvičky, dekorace, slámu, vajíčka, barvu….                                             

      

Pracovní činnosti - pěstitelství -  vyučuje Jana Pejchalová

prosinec a leden:

Léčivé rostliny. Příklady léčivých rostlin a jejich využití.

 

Tělesná výchova - vyučuje Běla Klištincová 

 

Seminář z chemie - vyučuje Martin Leško

aktuální učivo:

- chemické prvky

 

Seminář z dějepisu - vyučuje Jaroslava Kumstýřová

březen:

Žatec naše město . Region   

 

Projekty

Jak probíhala Sametová revoluce, jaké změny přinesla pro život občanů 

Znáte státní svátky 

Od adventu po tři krále 

Modrý maják