Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

9 A


Třídní učitelka - Jaroslava Kumstýřová

Asistent pedagoga - Ivan Kruml

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po M ČJ NJ HV ČJ TV TH  
Út AJ NJ M INF Z   CH ZA/SH 
St ČJ D NJ OV AJ    
Čt ČJ AJ D M ČJ TV  
M AJ VV VV F CH    

 

Informace k ředmětům

 

Český jazyk - vyučuje P. Nová

  

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a M. Mikešová

   

Německý jazyk - vyučují K. Krejčíková a B. Klištincová 

 

Dějepis - vyučuje J. Kumstýřová

 

Občanská výchova - vyučuje J. Kumstýřová

 

Zeměpis - vyučuje Z. Polončíková

 

Matematika - vyučují J. Rubešová a B. Klištincová

 

Přírodopis - vyučuje J. Rubešová

 

Fyzika - vyučuje M. Leško

 

Chemie - vyučuje M. Leško

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje J. Kumstýřová

 

Pracovní činnosti - domácnost - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova  - dívky - vyučuje J. Kumstýřová

 

Tělesná výchova  - kluci - vyučuje P. Vaněk

  

Základy administrativy - vyučuje J. Pejchalová

 

Sportovní hry - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.