Kotva
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Jazyková učebna ROBOTEL

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

9 B


Třídní učitelka -  Mgr. Jana Pejchalová

 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po D AJ NJ ČJ M ZA/SH TH  
Út AJ M ČJ CH VV VV   TV
St HV INF ČJ ČJ M    
Čt AJ M NJ F D Z  
AJ ČJ CH NJ TV OV    

 

 

Informace k předmětům

 

Český jazyk - vyučuje K. Krejčíková

 

Anglický jazyk - vyučují D. Štrossová a J. Kročilová

 

Německý jazyk - vyučují K. Krejčíková a B. Klištincová

 

Dějepis - vyučuje J. Pejchalová

 

Občanská výchova - vyučuje J. Pejchalová

 

Zeměpis - vyučuje Z. Polončíková

 

Matematika - vyučuje M. Leško

 

Přírodopis - vyučuje J. Rubešová

 

Fyzika - vyučuje M. Leško

 

Chemie - vyučuje M. Leško

 

Hudební výchova - vyučuje A. Musil

 

Výtvarná výchova - vyučuje J. Musilová

 

Pracovní činnosti - pěstitelství - vyučuje B. Klištincová

 

Pracovní činnosti - domácnost - vyučuje J. Pejchalová

 

Tělesná výchova  - dívky - vyučuje B. Klištincová

 

Tělesná výchova  - kluci - vyučuje P. Vaněk

  

Základy administrativy - vyučuje J. Pejchalová

 

Sportovní hry - vyučuje P. Vaněk

 

Bližší informace o výuce jsou poskytovány prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.