Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

DUMy

Vloženo: 7.3.2014 | Zobrazeno: 16447x

Seznam našich výukových materiálů zpracovávaných v tomto projektu si můžete přečíst zde 


Všechny materiály jsou rozpracované a po dokončení budou zpřístupněny na těchto webových stránkách.

 

 

 

 

 

Výukové materiály:


Český jazyk - Čtenářská gramotnost - 3. ročník
Anglický jazyk - Future tense - 7. ročník
Anglický jazyk - Past tense - 6. ročník
Český jazyk - Čtenářská gramotnost - 7. ročník
Občanská výchova - Stát a právo - 9. ročník
Informatika - Openoffice - 6. až 8. ročník
Informatika - Grafika - 6. ročník
Přírodopis - Nižší organismy - 6. ročník
Přírodopis - Vyšší organismy - 7. ročník
Přírodopis - Člověk - 8. ročník
Přírodopis - Neživá příroda - 9. ročník
Informatika - Základy práce s PC - 4. až 5. ročník
Vlastivěda - Poznáváme ČR - 4. ročník
Anglický jazyk - Rodina - 1. až 3. ročník
Anglický jazyk - Vánoce - 4. až 5. ročník
Dějepis - Středověk - 7. ročník
Environmentální výchova - Třídění odpadů - 6. až 9. ročník
Český jazyk - Vyjmenovaná slova - 3 až 5. ročník
Fyzika - Energie - 8. a 9. ročník
Fyzika - Fyzikální veličiny - 6. až 9. ročník
Občanská výchova - Majetek, tržní hospodářství - 8. ročník
Český jazyk - Měkké a tvrdé souhlásky - 2. ročník
Vlastivěda - Evropa - 5. ročník
Český jazyk - Tvarosloví - 4.a 5. ročník
Matematika - Přirozená čísla do 100 - 2. ročník
Prvouka, přírodověda - Přírodní společenství - 2. až 4. ročník
Anglický jazyk - Přítomný čas prostý - 5. ročník
Zeměpis - Zeměpis světa 1 - 6. až 9. ročník
Zeměpis - Zeměpis světa 2 - 6. až 9. ročník
Přírodověda - Člověk - 5. ročník