Kotva
GPDR
Vstup do Webové aplikace Bakaláři

Stránky tříd
Jsme zapojeni do projektů

 

                  

 

                                       

 

Virtuální prohlídka

Mapa webu

Modernizace polytechnické učebny


Název projektu: Modernizace polytechnické učebny ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000
Registrační číslo: CZ.06.05.01/00/22_048/0004351

 

V rámci projektu dojde k modernizaci odborné učebny ZŠ, konkrétně polytechnické učebny pro
potřeby moderní výuky. V rámci projektu dojde k pořízení moderního vybavení polytechnické
učebny, což umožní zvýšení kvality vzdělávání žáků této ZŠ, především v oblasti polytechnického
vzdělávání. Moderní vybavení přinese možnost aplikace moderních výukových metod a postupů.
Dotace: 1 425 000,- Kč
Spoluúčast: 75 000,- Kč
Celkem: 1 500 000,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.